सार्वजनिक र रेजिष्ट्रेसनको सामान्य रूपमा पहुँचयोग्य खुलासा

(कानूनी पेशा नियमहरु को धारा b 35 ख (१) को अनुसार)

टम मेभिस

टम मेभिसले नेदरल्याण्ड बारको कानूनी क्षेत्रहरूको दर्तामा निम्न कानूनी क्षेत्रहरू दर्ता गरेको छ:

• कम्पनी कानून
Ons व्यक्ति र पारिवारिक कानून
• फौजदारी कानून
Law रोजगार कानून

नेदरल्याण्ड्स बारको मापदण्ड अनुसार रेजिष्ट्रेसनले उनीहरुलाई दर्ता गराईएको प्रत्येक कानूनी क्षेत्रमा प्रति वर्ष १० प्रशिक्षण क्रेडिट प्राप्त गर्न बाध्य गर्दछ।

अधिकतम Hodak

म्याक्सिम होडाकले नेदरल्याण्ड बारको कानूनी क्षेत्रहरूको दर्तामा निम्न कानूनी क्षेत्रहरू दर्ता गरेको छ:

कम्पनी कानून

नेदरल्याण्ड्स बारको मापदण्ड अनुसार रेजिष्ट्रेसनले उनीहरुलाई दर्ता गराईएको प्रत्येक कानूनी क्षेत्रमा प्रति वर्ष १० प्रशिक्षण क्रेडिट प्राप्त गर्न बाध्य गर्दछ।