संख्या र डच SER को आंकडा अनुसार ...

नेदरल्याण्ड्स को सामाजिक र आर्थिक परिषद

डच एसईआर (नेदरल्याण्ड्सको सामाजिक र आर्थिक परिषद) को संख्या र तथ्या to्कका अनुसार, डच मर्जरको मात्रामा आकाश छ। २०१ 2015 को तुलनामा २०१rs मा मर्जरको संख्या २२% ले वृद्धि भयो। यी मर्जरहरू मुख्यतया सेवा- र औद्योगिक क्षेत्रमा भएका थिए। साथै नाफा नकमाउने क्षेत्रका कम्पनीहरू उत्सुकताका साथ मर्ज गर्दैछन्। के यी तथ्या्कहरूले तपाईलाई प्रोत्साहित गर्दछ - एक उद्यमीको रूपमा - मर्जरको बारेमा सोच्न सुरू गर्न, कृपया लागू हुने मर्जर कोड (Fusiegedragsregels) मा ध्यान दिन नबिर्सनुहोस्!

शेयर