डच ट्रस्ट कार्यालय पर्यवेक्षण ऐनको संशोधन

डच ट्रस्ट कार्यालय पर्यवेक्षण ऐन

डच ट्रस्ट कार्यालय पर्यवेक्षण ऐन अनुसार, निम्न सेवालाई ट्रस्ट सेवाको रूपमा लिइन्छ: कानूनी इकाई वा कम्पनीको लागि अतिरिक्त सेवाहरूको प्रावधानको साथ संयोजनको लागि डोमिसाइलको प्रावधान। यी थप सेवाहरूमा, अन्य चीजहरूको माझमा, कानुनी सल्लाह प्रदान गर्न, कर फिर्ताको ध्यान राख्ने र वार्षिक खाताहरूको तयारी, मूल्यांकन वा अडिट वा व्यवसाय प्रशासनको आचरण सम्बन्धी गतिविधिहरू सम्पन्न गर्न समावेश गर्न सक्दछ। अभ्यासमा, डोमिसाइलको प्रावधान र थप सेवाहरूको प्रावधान प्राय: अलग गरिन्छ; यी सेवाहरू उही पार्टी द्वारा प्रदान गरिएको छैन। अतिरिक्त सेवाहरू प्रदान गर्ने पार्टीले ग्राहकलाई डोमिसाइल वा विपरित प्रदान गर्ने पार्टीसँग सम्पर्कमा ल्याउँछ। यस तरीकाले, दुबै प्रदायक डच ट्रस्ट कार्यालय पर्यवेक्षण ऐनको दायरा भित्र पर्दैन।

यद्यपि, जून 6, २०१ 2018 को एक ज्ञापनपत्रको साथ, सेवाहरूको बिभिन्नतामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। यस निषेधलाई समावेश गर्दछ कि सेवा प्रदायकहरूले डच ट्रस्ट कार्यालय पर्यवेक्षण ऐन अनुसार एक ट्रस्ट सेवा प्रमाणित गरिरहेछन् जब उनीहरूले सेवा प्रदान गर्छन् जुन डोमेसाइलको प्रावधान र थप सेवाहरूको प्रावधानमा दुबै उद्देश्यका साथ छन्। अनुमति बिना, एक सेवा प्रदायकलाई अब थप सेवाहरू प्रदान गर्न अनुमति दिईने छैन र त्यसपछि ग्राहकलाई डोमिसाइल प्रदान गर्ने पार्टीसँग सम्पर्कमा ल्याउन। यसबाहेक, एक सेवा प्रदायक जोसँग परमिट छैन, बिभिन्न पक्षहरूको सम्पर्कमा ग्राहक ल्याएर मध्यस्थको रूपमा काम नगर्न सक्छ जसले डोमेसाइल प्रदान गर्न सक्दछ र थप सेवाहरू प्रदान गर्दछ। डच ट्रस्ट कार्यालय पर्यवेक्षण ऐनमा संशोधन गर्ने बिल अब सिनेटमा छ। जब यो बिल अपनाईन्छ, यसले धेरै कम्पनीहरूमा ठूलो नतिजा ल्याउँछ; धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो हालको गतिविधिहरू जारी राख्न डच ट्रस्ट कार्यालय पर्यवेक्षण ऐन अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन दिन पर्ने हुन्छ।

Law & More