ईमेल ठेगानाहरू र GDPR को दायरा

ईमेल ठेगानाहरू र GDPR को दायरा

सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन

25 माth मेको, सामान्य डाटा संरक्षण नियमन (GDPR) प्रभावमा हुनेछ। GDPR को स्थापना संग, व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षा बृद्धि महत्त्वपूर्ण बन्छ। कम्पनीहरूले डाटा संरक्षणको सन्दर्भमा अधिक र कठोर नियमहरूको लेखा लिनुपर्दछ। यद्यपि जीडीपीआरको किस्तको परिणामका रूपमा विभिन्न प्रश्नहरू खडा हुन्छन्। कम्पनीहरूका लागि, यो अस्पष्ट हुन सक्दछ कि कुन डाटालाई व्यक्तिगत डाटा मानिन्छ र जीडीपीआरको दायरा मुनि जान्छ। यो ईमेल ठेगानाहरूको सन्दर्भमा हो: यो ईमेल ठेगानालाई व्यक्तिगत डाटा मानिन्छ? के कम्पनीहरूले ईमेल ठेगानाहरू प्रयोग गर्ने GDPR को अधीनमा छन्? यी प्रश्नहरूको उत्तर यस लेखमा दिइनेछ।

व्यक्तिगत डेटा

प्रश्नको उत्तर दिनको लागि कि ईमेल ठेगानालाई व्यक्तिगत डाटाको रूपमा लिइन्छ वा हुँदैन, शब्द व्यक्तिगत डाटालाई परिभाषित गर्न आवश्यक छ। यो शब्द GDPR मा वर्णन गरिएको छ। अनुच्छेद sub उप GDPR को आधारमा, व्यक्तिगत डाटा भनेको एक पहिचान गरिएको वा पहिचान गर्न योग्य प्राकृतिक व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी हो। एक पहिचान योग्य प्राकृतिक व्यक्ति एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई पहिचान गर्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा, विशेष रूपमा एक पहिचानकर्ताको सन्दर्भमा नाम, पहिचान नम्बर, स्थान डाटा वा अनलाईन परिचयकर्ता। व्यक्तिगत डाटाले प्राकृतिक व्यक्तिलाई जनाउँछ। त्यसकारण, मृतक व्यक्तिको बारेमा वा कानुनी निकायहरूको जानकारीलाई व्यक्तिगत डाटा मानिदैन।

इ - मेल ठेगाना

अब जब व्यक्तिगत डेटा को परिभाषा निर्धारित गरीएको छ, यो आकलन गर्न आवश्यक छ यदि एक ईमेल ठेगानालाई व्यक्तिगत डाटा मानिन्छ। डच केस कानूनले इ-मेल ठेगानाहरू सम्भवतः व्यक्तिगत डेटा हुन सक्छ भनेर संकेत गर्दछ। तर यो सधैं त्यस्तो हुँदैन। यो निर्भर गर्दछ कि एक प्राकृतिक व्यक्ति पहिचान वा ईमेल ठेगानाको आधारमा पहिचान योग्य छ। [१] व्यक्तिले कसरी आफ्नो ईमेल ठेगानाहरू संरचित गरेका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ कि ईमेल ठेगाना व्यक्तिगत डाटाको रूपमा देख्न सकिन्छ वा छैन। धेरै प्राकृतिक व्यक्तिहरूले तिनीहरूको ईमेल ठेगाना यस्तो तरीकाले बनाउँदछ कि ठेगानालाई व्यक्तिगत डेटा मान्नुपर्दछ। यो उदाहरण को लागी केस हो जब एक ईमेल ठेगाना निम्न तरीकाले संरचित छ: [ईमेल सुरक्षित] यस ईमेल ठेगानाले प्राकृतिक व्यक्तिको पहिलो र अन्तिम नाम पत्ता लगाउँदछ जुन ठेगाना प्रयोग गर्दछ। त्यसकारण यस व्यक्तिलाई यो ईमेल ठेगानाको आधारमा पहिचान गर्न सकिन्छ। ईमेल ठेगानाहरू जुन व्यवसाय गतिविधिहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ यसले व्यक्तिगत डेटा समावेश गर्न सक्दछ। यो केस हुन्छ जब एक ईमेल ठेगाना निम्न तरीकाले संरचना गरिएको छ: [ईमेल सुरक्षित] यस ईमेल ठेगानाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ईमेल ठेगाना प्रयोग गर्ने व्यक्तिको आद्याक्षर के हो, उसको अन्तिम नाम के हो र यो व्यक्तिले कहाँ काम गर्दछ। यसैले, यो ईमेल ठेगाना प्रयोग गर्ने व्यक्तिको ईमेल ठेगानामा आधारित पहिचान योग्य हुन्छ।

एक ईमेल ठेगाना व्यक्तिगत डेटा मानिदैन जब कुनै प्राकृतिक व्यक्ति बाट पहिचान गर्न सकिन्छ। यो केस हो जब उदाहरणका लागि निम्न ईमेल ठेगाना प्रयोग गरिन्छ: [ईमेल सुरक्षित] यस ईमेल ठेगानामा कुनै डाटा समावेश गरिएको छैन जहाँबाट एक प्राकृतिक व्यक्ति पहिचान गर्न सकिन्छ। सामान्य ईमेल ठेगानाहरू जुन कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दछ, जस्तै [ईमेल सुरक्षित], व्यक्तिगत डेटा पनि मानिदैन। यस ईमेल ठेगानाले कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी समावेश गर्दैन जसबाट एक प्राकृतिक व्यक्ति चिन्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त, ईमेल ठेगाना एक प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा प्रयोग गरिएको छैन, तर कानूनी इकाई द्वारा। त्यसकारण, यसलाई व्यक्तिगत डाटा मानिदैन। डच केस कानूनबाट यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि ईमेल ठेगानाहरू व्यक्तिगत डेटा हुन सक्छन्, तर यो सधैं यस्तो हुँदैन; यो ईमेल ठेगानाको संरचनामा निर्भर गर्दछ।

त्यहाँ ठूलो संभावना छ कि प्राकृतिक व्यक्तिहरू उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको ईमेल ठेगानाबाट पहिचान गर्न सकिन्छ जसले ईमेल ठेगानाहरूलाई व्यक्तिगत डेटा बनाउँदछ। व्यक्तिगत डाटाको रूपमा ईमेल ठेगानाहरू वर्ग गर्नको लागि, कम्पनीले प्रयोगकर्ताहरूलाई पहिचान गर्न ईमेल ठेगानाहरू वास्तवमा प्रयोग गर्दछन् त्यसले फरक पार्दैन। एक कम्पनीले प्राकृतिक व्यक्तिको पहिचानको उद्देश्यका साथ ईमेल ठेगानाहरू प्रयोग गर्दैन भने पनि, ईमेल ठेगानाहरू जहाँबाट प्राकृतिक व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिन्छ अझै व्यक्तिगत डेटा मानिन्छ। एक व्यक्ति र डाटा बिच प्रत्येक प्राविधिक वा संयोग जडान डेटा व्यक्तिगत डेटा को रूपमा नियुक्त गर्न पर्याप्त छैन। अझै, यदि सम्भावितता रहेको छ भने प्रयोगकर्ता ठेगानाहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई पहिचान गर्नका लागि ईमेल ठेगानाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि धोखाधडीका घटनाहरू पत्ता लगाउनको लागि, ईमेल ठेगानाहरूलाई व्यक्तिगत डाटाको रूपमा लिइन्छ। यसमा, यसले खास फरक पार्दैन कि कम्पनीले यस उद्देश्यका लागि ईमेल ठेगानाहरू प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको हो। कानूनले व्यक्तिगत डेटाको कुरा गर्दछ जब सम्भावना छ कि डाटा एक प्राकृतिक व्यक्ति को पहिचान को उद्देश्य को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। [२]

विशेष व्यक्तिगत डेटा

जबकि ईमेल ठेगानाहरू प्राय: जसो व्यक्तिगत डाटा मानिन्छ, तिनीहरू विशेष व्यक्तिगत डाटा हुँदैनन्। विशेष व्यक्तिगत डाटा भनेको जातीय वा जातीय उत्पत्ति, राजनीतिक विचार, धार्मिक वा दार्शनिक विश्वास वा ट्रेड सदस्यता, र आनुवंशिक वा बायोमेट्रिक डाटा प्रकट गर्ने व्यक्तिगत डेटा हो। यो लेख 9 GDPR बाट आउँछ। साथै, ईमेल ठेगानामा उदाहरणका लागि घर ठेगाना भन्दा कम सार्वजनिक जानकारी हुन्छ। कसैको इ-मेल ठेगानाको ज्ञान प्राप्त गर्न उसको घर ठेगाना भन्दा गाह्रो हुन्छ र यो ईमेल ठेगानाको प्रयोगकर्तामा ठूलो अंशमा निर्भर गर्दछ जुन ईमेल ठेगाना सार्वजनिक गरिएको छ वा छैन। यसबाहेक, ईमेल ठेगानाको खोज जुन लुकेको हुनुपर्दछ, थोरै गम्भीर परिणामहरू छन् घर ठेगानाको खोजीबाट जुन लुकेको हुनुपर्दछ। घर ठेगाना भन्दा ईमेल ठेगाना परिवर्तन गर्न सजिलो छ र ईमेल ठेगानाको खोजीले डिजिटल सम्पर्कमा पुर्‍याउन सक्छ, जबकि घर ठेगानाको खोजीले व्यक्तिगत सम्पर्कमा लैजान सक्छ। []]

व्यक्तिगत डाटाको प्रशोधन गर्दै

हामीले स्थापित गरेका छौं कि ईमेल ठेगानाहरू प्रायः व्यक्तिगत डाटाको रूपमा लिइन्छन्। यद्यपि जीडीपीआर केवल त्यस्ता कम्पनीहरूमा लागू हुन्छ जुन व्यक्तिगत डेटा प्रोसेस गर्दैछ। व्यक्तिगत डेटाको प्रक्रिया व्यक्तिगत डेटाको सम्बन्धमा प्रत्येक कार्यको अवस्थित हुन्छ। यो GDPR मा थप परिभाषित छ। अनुच्छेद sub उप २ जीडीपीआरका अनुसार, व्यक्तिगत डाटाको प्रशोधनको अर्थ कुनै पनि अपरेशन हो जुन व्यक्तिगत डेटामा गरिन्छ जुन स्वचालित तरिकाले गरिन्छ वा हुँदैन। उदाहरण संग्रह, रेकर्डिंग, आयोजन, संरचना, भण्डारण र व्यक्तिगत डेटा को उपयोग हो। जब कम्पनीहरूले ईमेल ठेगानाहरूको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्दछन्, तिनीहरू व्यक्तिगत डेटा प्रशोधन गर्दैछन्। त्यो अवस्थामा, ती GDPR को अधीनमा छन्।

निष्कर्ष

प्रत्येक ईमेल ठेगाना व्यक्तिगत डेटा होईन। जे होस्, ईमेल ठेगानाहरूलाई व्यक्तिगत डेटा मानिन्छ जब तिनीहरू प्राकृतिक व्यक्तिको बारेमा पहिचान योग्य जानकारी प्रदान गर्छन्। धेरै ईमेल ठेगानाहरू यस तरीकाले संरचना हुन्छन् कि प्राकृतिक ठेगाना जसले ईमेल ठेगाना प्रयोग गर्दछ उसले पहिचान गर्न सक्दछ। यो केस हुन्छ जब ईमेल ठेगानामा प्राकृतिक व्यक्तिको नाम वा कार्यस्थल समावेश हुन्छ। त्यसकारण धेरै ईमेल ठेगानाहरूलाई व्यक्तिगत डेटा ठानिनेछ। कम्पनीहरूले ईमेल ठेगानाहरू बीच व्यक्तिगत भिन्नता ल्याउन गाह्रो हुन्छ जुन व्यक्तिगत डेटा र ईमेल ठेगानाहरू होईन कि मानिन्छ, जुन यो पूर्ण रूपमा ईमेल ठेगानाको संरचनामा निर्भर गर्दछ। त्यसकारण, यो सुरक्षित छ कि कम्पनीहरूले व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछन्, ईमेल ठेगानाहरूमा आउँछन् जुन व्यक्तिगत डेटा मानिन्छ। यसको मतलब यो हो कि यी कम्पनीहरू GDPR को अधीनमा छन् र गोपनीयता नीति लागू गर्नु पर्छ जुन GDPR अनुरूप छ।

[१] ECLI: NL: GHAMS: २००२: AE1

[2] Kamerstukken II 1979/80, 25 892, 3 (MvT)

[१] ECLI: NL: GHAMS: २००२: AE3

गोपनीयता सेटिङ
हामी हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गर्दा तपाईंको अनुभव बृद्धि गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। यदि तपाइँ ब्राउजर मार्फत हाम्रा सेवाहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँ तपाइँको वेब ब्राउजर सेटिङहरू मार्फत कुकीहरू प्रतिबन्ध, ब्लक वा हटाउन सक्नुहुन्छ। हामी तेस्रो पक्षहरूबाट सामग्री र स्क्रिप्टहरू पनि प्रयोग गर्छौं जसले ट्र्याकिङ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्छ। तपाईंले छनौट रूपमा त्यस्ता तेस्रो पक्ष इम्बेडहरूलाई अनुमति दिनको लागि तल आफ्नो सहमति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले प्रयोग गर्ने कुकीहरू, हामीले सङ्कलन गर्ने डेटा र हामीले तिनीहरूलाई कसरी प्रशोधन गर्छौं भन्ने बारे पूर्ण जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो जाँच गर्नुहोस् गोपनीयता नीति
Law & More B.V.