बिरामीको समयमा कर्मचारी दायित्वहरू

बिरामीको समयमा कर्मचारी दायित्वहरू

कर्मचारीहरू बिरामी हुँदा र बिरामी हुँदा पूरा गर्न केही दायित्वहरू छन्। बिरामी कर्मचारीले बिरामीको रिपोर्ट गर्नुपर्छ, निश्चित जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ र थप नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ। जब अनुपस्थिति हुन्छ, रोजगारदाता र कर्मचारी दुवैको अधिकार र दायित्व हुन्छ। रूपरेखामा, यी कर्मचारीको प्राथमिक दायित्वहरू हुन्:

 • बिरामी हुँदा कर्मचारीले रोजगारदातालाई बिरामी भएको रिपोर्ट गर्नुपर्छ। एक नियोक्ताले कर्मचारीले यो कसरी गर्न सक्छ भनेर निर्दिष्ट गर्नुपर्छ। अनुपस्थितिमा सम्झौताहरू सामान्यतया अनुपस्थिति प्रोटोकलमा राखिन्छन्। एक अनुपस्थिति प्रोटोकल अनुपस्थिति नीति को एक भाग हो। यसले अनुपस्थिति र कसरी बिरामी रिपोर्टहरू, अनुपस्थिति दर्ता, अनुपस्थिति पर्यवेक्षण, र (दीर्घकालीन) अनुपस्थितिको अवस्थामा पुन: एकीकरणको लागि नियमहरू बताउँछ।
 • कर्मचारी राम्रो भएपछि, उसले फिर्ता रिपोर्ट गर्नुपर्छ।
 • बिरामी हुँदा, कर्मचारीले निको पार्ने प्रक्रियाको बारेमा नियोक्तालाई सूचित गर्नुपर्छ।
 • कर्मचारी पनि चेक-अपको लागि उपलब्ध हुनुपर्छ र कम्पनीको डाक्टरको कललाई जवाफ दिनुपर्छ। कर्मचारी पुन: एकीकरणमा सहयोग गर्न बाध्य छन्।

कामका केही क्षेत्रहरूमा सामूहिक सम्झौता हुन सक्छ। यसमा अनुपस्थितिमा सम्झौता हुन सक्छ। यी सम्झौताहरू रोजगारदाता र कर्मचारीको लागि अग्रणी छन्।

बिरामीको अवधिमा: रिकभरी र पुन: एकीकरणमा काम गर्दै.

कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैको कर्मचारीको रिकभरी र पुन: एकीकरणमा चासो हुन्छ। रिकभरीले कर्मचारीलाई आफ्नो काम पुनः सुरु गर्न र बेरोजगार हुनबाट जोगिन अनुमति दिन्छ। साथै, रोगले कम आय निम्त्याउन सक्छ। नियोक्ताका लागि, बिरामी कर्मचारी भनेको कार्यबलको अभाव र कुनै पनि क्विड प्रोको बिना ज्याला भुक्तानी जारी राख्ने दायित्व हो।

यदि यो जान्छ कि एक कर्मचारी लामो समय को लागी बिरामी हुनेछ, कर्मचारीले पुन: एकीकरण प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्छ। पुन: एकीकरण प्रक्रियाको क्रममा, निम्न दायित्वहरू कर्मचारीमा लागू हुन्छन् (सिभिल कोडको धारा 7:660a):

 • कार्ययोजनाको स्थापना, समायोजन र कार्यान्वयनमा कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्छ ।
 • कर्मचारीले उपयुक्त कामको रूपमा योग्य हुने काम गर्न रोजगारदाताबाट प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्छ।
 • कर्मचारीले पुन: एकीकरणको लागि उचित उपायहरूको साथ सहयोग गर्नुपर्छ।
 • कर्मचारीले आफ्नो अनुपस्थितिको बारेमा व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा सेवालाई सूचित गर्नुपर्छ।

पुन: एकीकरण प्रक्रिया निम्न चरणहरू छन्:

 • कर्मचारी बिरामी पर्छन्। तिनीहरूले नियोक्तालाई बिरामी रिपोर्ट गर्नुपर्छ, जसको व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा सेवालाई तुरुन्तै सूचित गरिन्छ (सात दिन भित्र)।
 • छ हप्ता बित्नु अघि, पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षा सेवाले (सम्भावित रूपमा) दीर्घकालीन रोगको अनुपस्थिति छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्छ।
 • छ हप्ता भित्र, स्वास्थ्य र सुरक्षा सेवाले समस्या विश्लेषण प्रदान गर्दछ। यस विश्लेषणको साथ, स्वास्थ्य र सुरक्षा सेवाले अनुपस्थिति, संलग्न परिस्थितिहरू, र पुन: एकीकरणका लागि सम्भावनाहरू बारे जानकारी प्रदान गर्दछ।
 • आठ हप्ता अघि, नियोक्ता कर्मचारीसँग कार्य योजनामा ​​सहमत हुन्छ।
 • नियमित रूपमा प्रत्येक छ हप्तामा कम्तिमा एक पटक रोजगारदाता र कर्मचारी बीच कार्य योजनाको बारेमा छलफल गरिन्छ।
 • 42 हप्ता पछि, कर्मचारी UWV लाई बिरामी भएको रिपोर्ट गरिनेछ।
 • पहिलो वर्षको मूल्याङ्कन यसपछि हुन्छ।
 • लगभग 88 हप्ता बिरामी भएपछि, कर्मचारीले WIA लाभहरूको लागि आवेदन गर्ने बारे थप जानकारी सहित UWV बाट एउटा पत्र प्राप्त गर्नेछ।
 • 91 हप्ता पछि, पुन: एकीकरणको अवस्थाको वर्णन गर्दै अन्तिम मूल्याङ्कन निम्नानुसार हुन्छ।
 • WIA बेनिफिट सुरु हुनको 11 हप्ता भन्दा अगाडी, कर्मचारीले WIA को लाभ को लागी आवेदन गर्दछ, पुन: एकीकरण रिपोर्ट को आवश्यकता छ।
 • दुई वर्ष पछि, तलबको निरन्तर भुक्तानी रोकिन्छ, र कर्मचारीले WIA लाभहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। सैद्धान्तिक रूपमा, ज्याला भुक्तानी जारी राख्ने रोजगारदाताको दायित्व दुई वर्ष बिरामी भएपछि (104 हप्ता) समाप्त हुन्छ। त्यसपछि कर्मचारी WIA लाभहरूको लागि योग्य हुन सक्छ।

बिरामीको अवस्थामा निरन्तर भुक्तानी

रोजगारदाताले बिरामी कर्मचारीलाई स्थायी वा अस्थायी करारमा अन्तिम कमाएको तलब र बिदा भत्ताको कम्तिमा 70% भुक्तानी गर्न जारी राख्नुपर्छ। रोजगार सम्झौता वा सामूहिक सम्झौतामा उच्च प्रतिशत छ? त्यसपछि रोजगारदाताले पालना गर्नुपर्छ। निरन्तर भुक्तानीको अवधि अस्थायी वा स्थायी सम्झौतामा निर्भर गर्दछ, अधिकतम 104 हप्ता।

बिदा को समयमा नियम

एक बिरामी कर्मचारीले बिरामी नभएको कर्मचारी जत्तिकै धेरै बिदाहरू कमाउँछ र बिरामी हुँदा बिदा लिन सक्छ। त्यसो गर्न, तथापि, कर्मचारीले रोजगारदाताबाट अनुमति लिनुपर्छ। यसलाई आफैले मूल्याङ्कन गर्न सजिलो छैन। तसर्थ, रोजगारदाताले कम्पनीको डाक्टरसँग सल्लाह लिन सक्छ। त्यो छुट्टीले बिरामी कर्मचारीको स्वास्थ्यमा कत्तिको योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा कम्पनीको चिकित्सकले निर्धारण गर्न सक्छ। त्यसपछि नियोक्ताले निर्णय गर्छ, आंशिक रूपमा यो सल्लाहको आधारमा, बिरामी कर्मचारी छुट्टीमा जान सक्छ कि छैन। के कर्मचारी छुट्टीमा बिरामी पर्छन्? त्यसपछि पनि नियम लागू हुन्छ। छुट्टीको समयमा पनि, कर्मचारी बिरामी रिपोर्ट गर्न बाध्य छन्। यदि कर्मचारी नेदरल्याण्डमा छ भने नियोक्ताले तुरुन्तै अनुपस्थिति परामर्श सुरु गर्न सक्छ। विदेशमा कार्यरत कर्मचारी बिरामी छन् ? त्यसपछि उनीहरूले २४ घण्टाभित्र बिरामी रिपोर्ट गर्नुपर्छ। कर्मचारी पनि पहुँचयोग्य रहनुपर्छ। यसमा पहिले नै सहमत हुनुहोस्।

कर्मचारीले पालना नगरे के हुन्छ ?

कहिलेकाहीँ एक बिरामी कर्मचारीले गरेको सम्झौताहरू पालन गर्दैन र त्यसैले तिनीहरूको पुन: एकीकरणमा पर्याप्त सहयोग गर्दैन। उदाहरणका लागि, यदि कर्मचारी विदेशमा छन् र आफ्नो कम्पनीको डाक्टरको नियुक्तिको लागि धेरै पटक देखा पर्न असफल भएको छ वा उपयुक्त काम गर्न अस्वीकार गरेको छ। नतिजा स्वरूप, रोजगारदाताले UWV बाट जरिवानाको जोखिम चलाउँछ, अर्थात् तेस्रो वर्षसम्म बिरामी हुँदा ज्यालाको निरन्तर भुक्तानी। एक नियोक्ताले यस अवस्थामा उपायहरू लिन सक्छ। सल्लाह भनेको कर्मचारीसँग वार्तालाप सुरु गर्नु र उनीहरूले पुन: एकीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा बताउनु हो। यदि यसले मद्दत गर्दैन भने, रोजगारदाताले ज्याला निलम्बन वा ज्याला फ्रिजको विकल्प रोज्न सक्छ। नियोक्ताले यस बारे कर्मचारीलाई दर्ता पत्र पठाएर यो जानकारी गराउँदछ। यस पछि मात्र उपाय लागू गर्न सकिन्छ।

तलब फ्रिज र ज्याला निलम्बन बीच के भिन्नता छ?

कर्मचारीलाई सहयोग गर्नको लागि, नियोक्तासँग दुईवटा विकल्पहरू छन्: तलब पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने वा रोक्न। पारिश्रमिकको हकको सन्दर्भमा, बीचमा भेदभाव गर्नुपर्छ पुन: एकीकरण र नियन्त्रण दायित्वहरू। पुन: एकीकरण दायित्वहरूको पालना नगर्दा (उपयुक्त काम अस्वीकार गर्ने, रिकभरीमा अवरोध वा ढिलाइ गर्ने, कार्य योजना तर्जुमा गर्न, मूल्याङ्कन गर्न वा समायोजन गर्न सहयोग नगर्ने) ले ज्याला रोक्का हुन सक्छ। कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवधिको लागि रोजगारदाताले ज्याला तिर्न जारी राख्नु पर्दैन, कर्मचारीले पछि आफ्नो कर्तव्यहरू पूरा गरे पनि (कला 7:629-3 BW)। न त कर्मचारी कामको लागि अयोग्य (वा नभएको) भए तलब पाउने अधिकार अवस्थित छैन। यद्यपि, मान्नुहोस् कि कर्मचारीले निगरानी आवश्यकताहरूको पालना गर्न असफल भयो (कम्पनी डाक्टरको शल्यक्रियामा देखा परेको छैन, तोकिएको समयमा उपलब्ध छैन, वा कम्पनीको डाक्टरलाई जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ)। त्यस अवस्थामा, रोजगारदाताले ज्याला भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्छ। त्यस अवस्थामा, कर्मचारीलाई अझै पनि उसको पूरा तलब दिइनेछ यदि उसले अनुगमन आवश्यकताहरूको पालना गर्दछ। तलब फ्रिज संग, कर्मचारी को भुक्तान को हक भुक्तान को अधिकार। कर्मचारीले दायित्वको पालना गर्ने क्षण मात्रै फेरि ज्याला पाउँछ। तलब निलम्बन संग, कर्मचारी तलबको हकदार रहन्छ। उसले फेरि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेसम्म मात्र यसको भुक्तानी अस्थायी रूपमा रोकिएको छ। व्यवहारमा, तलब निलम्बन दबाबको सबैभन्दा सामान्य रूपमा प्रयोग हुने माध्यम हो।

बिचार बिचार 

यदि कम्पनी डाक्टरले कर्मचारी बिरामी छैन (अब) मूल्याङ्कन गरेमा नियोक्ता असहमत हुन सक्छ। यदि कर्मचारी असहमत भएमा, एक स्वतन्त्र संस्थाबाट विशेषज्ञ राय अनुरोध गर्न सकिन्छ।

एक कर्मचारी द्वन्द्व पछि बिरामीलाई फोन गर्दछ.

त्यहाँ परिस्थितिहरू हुन सक्छन् जहाँ काम पुन: सुरु गर्न सकिन्छ (आंशिक रूपमा) मा नियोक्ता कर्मचारी भन्दा फरक छ। नतिजाको रूपमा, अनुपस्थितिले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। बरु, कार्यस्थलमा द्वन्द्व पनि बिरामीलाई बोलाउनुको कारण हुन सक्छ। के कर्मचारीले कार्यस्थल भित्र झगडा वा असहमति पछि बिरामी रिपोर्ट गर्छ? यदि त्यसो हो भने, कर्मचारी कामको लागि अयोग्य छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्न कम्पनीको डाक्टरलाई सोध्नुहोस्। कम्पनीको चिकित्सकले अवस्था र स्वास्थ्य गुनासोको आधारमा आरामको समय सुझाव दिन सक्छ। यस अवधिमा, सम्भवतः मध्यस्थता मार्फत, विवाद समाधान गर्न प्रयासहरू गर्न सकिन्छ। के नियोक्ता र कर्मचारी सहमत छैनन्, र कर्मचारी संग सम्झौता समाप्त गर्ने इच्छा छ? त्यसपछि समाप्ति सम्झौताको बारेमा कुराकानी सामान्यतया पछ्याउँछ। के यो सफल छैन? त्यसपछि रोजगारदाताले उपजिल्ला अदालतलाई कर्मचारीसँगको सम्झौता खारेज गर्न अनुरोध गर्नेछ। यहाँ, यो आवश्यक छ कि कर्मचारीमा सही अनुपस्थिति फाइल बनाइएको छ।

कर्मचारीले उपजिल्ला अदालत मार्फत समाप्ति सम्झौता र खारेजी दुवैमा संक्रमण भत्ता (बरखास्त गरेमा क्षतिपूर्ति) को हकदार छ।

अस्थायी अनुबंधमा बिरामी बिदा

के रोजगारी सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कर्मचारी बिरामी छन्? त्यसपछि रोजगारदाताले उनीहरूलाई तलब तिर्नु पर्दैन। त्यसपछि कर्मचारी दुखी भएर छोड्छन्। रोजगारदाताले कर्मचारीको बिमारीको बारेमा UWV लाई आफ्नो अन्तिम कार्य दिनमा रिपोर्ट गर्नु पर्छ। त्यसपछि कर्मचारीले UWV बाट बिरामी लाभ प्राप्त गर्दछ।

अनुपस्थितिमा सल्लाह

रोगको कारणले काम गर्न नसक्दा अक्सर धेरै 'झन्झट' हुन्छ।'त्यसोभए सतर्क हुनु महत्त्वपूर्ण छ। कुन अधिकार र दायित्वहरू लागू हुन्छन्, र के अझै सम्भव छ र अब सम्भव छैन? के तपाईसँग बिरामी बिदाको बारेमा प्रश्न छ र सल्लाह चाहनुहुन्छ? त्यसपछि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो रोजगार वकिल तपाईंलाई मद्दत गर्न खुसी हुनेछ!

Law & More