युरोपेली आयोगले मध्यस्थकर्ताहरूलाई सूचित गर्न चाहन्छ ...

युरोपेली आयोग मध्यस्थहरुलाई उनीहरूले आफ्नो ग्राहकहरु लाई बनाउने कर बचाउन को लागी निर्माणहरु को बारे मा सूचित गर्न चाहन्छ।

कर सल्लाहकारहरू, लेखाकारहरू, बैंकहरू र वकीलहरू (मध्यस्थहरू) ले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि सिर्जना गरेको प्रायः बहुराष्ट्रिय वित्तीय निर्माणका कारण देशहरूले प्रायः कर राजस्व गुमाउँछन्। पारदर्शिता बढाउन र कर अधिकारीहरूले ती करहरूको नगद सक्षम बनाउन, युरोपियन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ कि जनवरी १, २०१ 1 सम्म यी मध्यस्थहरूले आफ्ना ग्राहकहरूले कार्यान्वयन गर्नु अघि ती निर्माणहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न बाध्य हुनेछन्। प्रदान गरिने कागजातहरू EU डाटाबेसमा कर प्राधिकरणहरूको लागि पहुँचयोग्य बनाइनेछ।

नियमहरू विस्तृत छन्

ती सबै मध्यस्थहरू, सबै निर्माणहरू र सबै देशहरूमा लागू हुन्छन्। मध्यस्थहरू जसले यी नयाँ नियमहरूको पालना गर्दैन। यो प्रस्ताव युरोपियन संसद र काउन्सिलको अनुमोदनको लागि प्रस्ताव गरिनेछ।

Law & More