सरकार पेंशनलाई स्वतः विभाजन गर्न चाहन्छ जब यो सम्बन्ध विच्छेदको कुरा आउँछ

डच सरकारले सम्बन्ध विच्छेद पाइरहेका साझेदारहरूले एक अर्काको निवृत्तिभरणको आधा प्राप्त गर्ने अधिकार पाउने व्यवस्था गर्न चाहन्छन्। डच मन्त्री वाउटर कुलमीज सामाजिक मामिला र रोजगार २०१ 2019 को मध्य चैम्बरमा दोस्रो प्रस्तावमा छलफल गर्न चाहन्छन। आउँदो अवधिमा मन्त्रीले पेन्सन व्यवसाय जस्ता बजारका सहभागीहरूसँग अझ विस्तृत रूपमा प्रस्ताव पेस गर्ने छन्, उनले लेखेका थिए। दोस्रो कोठामा एक पत्र मा।

हालको सेट अपमा साझेदारहरूसँग निवृत्तिभरणको आफ्नो अंश दाबी गर्न दुई बर्ष छ

यदि तिनीहरूले दुई वर्ष भित्र पेंशनको अंश दावी गर्दैनन् भने, तिनीहरूले यसको पूर्व साझेदारसँगै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

'' सम्बन्धविच्छेद एउटा गाह्रो अवस्था हो जसमा तपाईंको दिमागमा धेरै हुन्छ र पेन्सन एक जटिल विषय हो। विभाजन हुन सक्छ र कम गाह्रो हुनु पर्छ। यसको उद्देश्य कमजोर साझेदारहरूको सुरक्षा गर्नु हो ', मन्त्रीले भने।

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/kabinet-wil-pensioenen-automatisch-verdelen-bij-scheiding-a1595036

शेयर
Law & More B.V.