सम्बन्धविच्छेद हुँदा पेन्सन बाँड्नुहोस्

सरकारले तलाकको कुरा गर्दा पेन्सन स्वतः बाँड्न चाहन्छ। डच सरकारले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने साझेदारहरूले स्वतः एक अर्काको आधा पेन्सन पाउने अधिकार पाउने व्यवस्था गर्न चाहन्छ। सामाजिक मामिला र रोजगार को डच मन्त्री Wouter Coolmees मध्य 2019 मा दोस्रो च्याम्बर मा एक प्रस्ताव छलफल गर्न चाहन्छन्। आगामी अवधिमा मन्त्री पेन्सन व्यवसाय जस्तै बजार सहभागीहरु संग मिलेर थप विस्तृत रूपमा प्रस्ताव काम गर्न जाँदैछ, उनले लेखे। दोस्रो चेम्बरलाई पत्रमा।

हालको सेट अपमा साझेदारहरूसँग निवृत्तिभरणको आफ्नो अंश दाबी गर्न दुई बर्ष छ

यदि तिनीहरूले दुई वर्ष भित्र पेंशनको अंश दावी गर्दैनन् भने, तिनीहरूले यसको पूर्व साझेदारसँगै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

'' सम्बन्धविच्छेद एउटा गाह्रो अवस्था हो जसमा तपाईंको दिमागमा धेरै हुन्छ र पेन्सन एक जटिल विषय हो। विभाजन हुन सक्छ र कम गाह्रो हुनु पर्छ। यसको उद्देश्य कमजोर साझेदारहरूको सुरक्षा गर्नु हो ', मन्त्रीले भने।

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/kabinet-wil-pensioenen-automatisch-verdelen-bij-scheiding-a1595036

Law & More