डच संविधान संशोधन

गोपनीयता संवेदनशील दूरसंचार भविष्यमा राम्रो सुरक्षित

जुलाई १२, २०१ On मा, डच सिनेटले सर्वसम्मतिले आन्तरिक र राज्य सम्बन्ध प्लास्टरको मन्त्रीको प्रस्तावलाई निकट भविष्यमा ईमेलको गोपनीयता र अन्य गोपनीयता संवेदनशील टेलिकम्युनिकेसनको राम्रो संरक्षणको प्रस्ताव गर्यो। डच संविधानको धारा १ 12 को अनुच्छेद २ बताउँछ कि टेलिफोन कल र टेलिग्राफ संचारको गोप्यता अजेय छ। यद्यपि टेलिकम्युनिकेशन लेख १ 2017 अनुच्छेद २ को क्षेत्रमा हालसालै भएको अत्यधिक प्रगतिलाई अपडेटको आवश्यकता छ।

डच संविधान

नयाँ पाठको प्रस्ताव निम्नानुसार छ: "प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो पत्राचार र दूरसञ्चारको गोप्यताको सम्मान गर्न योग्य छ"। डच संविधानको धारा १ 13 लाई परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

Law & More