मुकदमेबाजीमा एक जहिले पनि झगडा गर्ने धेरैको आशा गर्न सक्दछ ...

डच सर्वोच्च अदालत

मुद्दामा एक व्यक्ति जहिले पनि झगडाको धेरै आशा गर्न सक्दछ र ऊ-भनियो-उसले भन्यो। मुद्दाको थप स्पष्टीकरण दिन अदालतले गवाही दिने सुनुवाईको आदेश दिन सक्छ। यस्तो सुनुवाईको एक विशेषता भनेको सहजता हो। सम्भव भएसम्म नसिकिएको जवाफहरू प्राप्त गर्न न्यायाधीशको अगाडि सुनवाई 'अनायास' हुनेछ। नेदरल्याण्डको सर्वोच्च अदालतले निर्धारित गरेको छ कि प्रक्रियागत अर्थव्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट पूर्व-लिखित बयानको आधारमा सुनुवाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिइन्छ। डिसेम्बर २ of को यस विशेष अवस्थामा भने अन्यथा ती छ जना साक्षीहरूको सुनुवाइमा धेरै समय लाग्ने थियो। यद्यपि यो महत्त्वपूर्ण छ कि अदालतले सोही अनुसार यस लिखित बयानहरूले प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा कम विश्वसनीयता निम्त्याउँछ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्छ।

 

शेयर
Law & More B.V.