तपाईंले इन्टरनेटमा एउटा प्रस्ताव भेट्नुहुन्छ...

यो कल्पना गर्नुहोस्

तपाईं इन्टरनेटमा एक प्रस्ताव को पार आउनु भयो जुन सही हुन एकदम राम्रो देखिन्छ। टाइपोको कारण, त्यो सुन्दर ल्यापटपले १150०० यूरोको सट्टा १ e० युरोको ट्याग मूल्य दिन्छ। तपाईं छिटो यो सम्झौताबाट लाभ उठाउने निर्णय गर्नुहोस् र ल्यापटप खरीद गर्ने निर्णय गर्नुहोस्। के स्टोरले अझै बिक्री रद्द गर्न सक्दछ? उत्तर कति निर्भर गर्दछ वास्तविक मूल्य भन्दा कति भिन्न हुन्छ। जब मूल्य भिन्नताको आकारले सुझाव दिन्छ कि मूल्य सही हुन सक्दैन, उपभोक्ताले यस मूल्य भिन्नतालाई केहि हदसम्म अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यो मूल्य मतभेदको मामलामा फरक हुन सक्छ जुन शंकालाई सीधै बढाउँदैन।

 

Law & More