यो कल्पना गर्नुहोस्: तपाईं ईन्टरनेटमा एक प्रस्ताव आउनु हुन्छ जुन सही जस्तो राम्रो देखिन्छ ...

यो कल्पना गर्नुहोस्: तपाईं ईन्टरनेटमा एक प्रस्ताव को पार आउनु भयो जुन सही हुन एकदम राम्रो देखिन्छ। टाइपोको कारण, त्यो सुन्दर ल्यापटपले १ 150०० यूरोको सट्टा १ e० युरोको ट्याग मूल्य दिन्छ। तपाईं चाँडै नै यो सम्झौताबाट लाभ उठाउने निर्णय गर्नुहोस् र ल्यापटप खरीद गर्ने निर्णय गर्नुहोस्। के स्टोरले अझै बिक्री रद्द गर्न सक्दछ? उत्तर कति मूल्य वास्तविक मूल्य भन्दा फरक छ मा निर्भर गर्दछ। जब मूल्य भिन्नताको आकारले सुझाव दिन्छ कि मूल्य सही हुन सक्दैन, उपभोक्ताले यस मूल्य भिन्नतालाई केहि हदसम्म अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यो मूल्य मतभेदको मामलामा भिन्न हुन सक्छ जुन शंकालाई सीधै बढाउँदैन।

24-03-2017

 

शेयर