नयाँ डच बिलमा जुन आज परामर्शका लागि इन्टरनेटमा राखिएको छ ...

Dutch bill

आज नयाँ डच विधेयकमा परामर्शका लागि इन्टरनेटमा राखिएको छ, डच मन्त्री ब्लाक (सुरक्षा र न्याय) ले धारक शेयर धारकहरूको अज्ञातताको अन्त्य गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। यो शेयरधारकहरूलाई उनीहरूको धितो खाताको आधारमा पहिचान गर्न चाँडै नै यो सम्भव हुनेछ। सेयरहरू तब मात्र मध्यस्थकर्ताले समातेको सेक्युरिटी खाताको प्रयोगबाट कारोबार गर्न सकिन्छ। यस तरिकाले, उदाहरणका लागि मनी लान्ड्रिंग वा आतंकवादको वित्तपोषणमा संलग्न व्यक्तिहरू बढी सजीलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो बिलको साथ, डच सरकारले FATF का सिफारिसहरू अनुसरण गर्दछ।

14-04-2017

शेयर