विभाग: ब्लग समाचार

सबै संगठनले ईमान्दारीताका साथ आफ्नो गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्दैन ...

हाउस फर व्हिसलब्लोवर्स ऐन

प्रत्येक संगठनले आफ्नो गतिविधिहरू ईमान्दारीताका साथ प्रदर्शन गर्दैन। धेरै जसो अलार्म बजाउन डराउँछन्, अब अनुभवले बारम्बार देखायो कि व्हिसलब्लोवर्सहरू जहिले पनि पर्याप्त रूपमा सुरक्षित हुँदैनन्। २०१ 2016 जुलाईमा लागू भएको हाउस फर व्हिस्लब्लोभर्स ऐनले यो परिवर्तन गर्नु हो र 50० भन्दा बढी कर्मचारीहरू भएको संस्थामा दुरुपयोग रिपोर्ट गर्ने नियम बनाएको थियो। सिद्धान्तमा, ऐन रोजगारदाता र कर्मचारी वरपर बनेको हुन्छ। रोजगार कानूनको मामला भन्दा फरक तरिकामा यी सर्तहरू ऐनको प्रकाशमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिन्छ। त्यसकारण, स्वतन्त्रकर्ता पनि यी नियमहरूको अधीनमा छ।

22-02-2017

शेयर