त्याग

मा प्रदान गरिएको जानकारी Law & More B.V. वेबसाइट पूर्ण जानकारी सामान्य जानकारी को रूप मा सेवा गर्न को लागी गरीएको छ। यस जानकारीबाट कुनै अधिकार लिन सकिदैन। Law & More B.V. समात्न सकिदैन र वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको कुनै पनि अपूर्ण र / वा गलत जानकारीको परिणामस्वरूप उत्पन्न हुने कुनै पनि क्षतिको लागि उत्तरदायी हुँदैन। जानकारी पठाइयो Law & More B.V. इ-मेल वा वेबसाईटमा सम्पर्क फारम मार्फत Law & More B.V. सुरक्षित छैन र गोप्य रूपमा मानिने छैन।

Law & More B.V.