त्याग

मा प्रदान गरिएको जानकारी Law & More BV वेबसाइट पूर्ण जानकारी सामान्य जानकारी को रूप मा सेवा गर्न को लागी हो। यस जानकारीबाट कुनै अधिकार लिन सकिदैन। Law & More BV पकड गर्न सकिदैन र वेबसाइटमा प्रदान गरिएको कुनै अपूर्ण र / वा गलत जानकारीको परिणामस्वरूप उत्पन्न हुने कुनै पनि क्षतिको लागि उत्तरदायी हुँदैन। जानकारी पठाइयो Law & More BV ई-मेल वा वेबसाइटको सम्पर्क फार्म मार्फत Law & More BV सुरक्षित छैन र गोप्य रूपमा मानिनेछैन।