दिवालिया अर्थ

यस्तो अवस्थामा जसमा कम्पनीले आफ्नो debtsण भुक्तान गर्न सक्षम छैन र अदालतले व्यापार बन्द गर्न बाध्य गर्दछ।

Law & More B.V.