जमानत भनेको के हो

जमानत भनेको एक सम्झौता हो जहाँ एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षितता वा अन्य उद्देश्यका लागि भौतिक कब्जा गर्न सहमत गर्दछ, तर यसको स्वामित्व लिदैन, सहमति पछि यसलाई पछि फर्काइनेछ।

Law & More B.V.