एक स्टार्टअप के हो?

टर्म स्टार्टअपले अपरेशनको पहिलो चरणमा कम्पनीलाई बुझाउँछ। स्टार्टअपहरू एक वा बढी उद्यमीहरू द्वारा स्थापित हुन्छन् जुन एक उत्पादन वा सेवा विकास गर्न चाहान्छन् जसको लागी उनीहरू माग गर्दछन् भन्ने विश्वास गर्दछन्। यी कम्पनीहरू सामान्यतया उच्च लागत र सीमित राजस्वबाट सुरू गर्दछन्, त्यसैले किन तिनीहरू उद्यम पूंजीपति जस्तो विभिन्न स्रोतबाट पूँजी खोज्छन्।

Law & More B.V.