निहित करार भनेको के हो

एक निहित सम्झौता तब हुन्छ जब दुवै पक्ष लिखित ठेकेदार बिना एक सम्झौतामा पारस्परिक रूपमा सहमत हुन्छन् जुन शब्दमा व्यक्त गरिएको छ।

Law & More B.V.