करार कानून के हो

अनुबन्ध कानून भनेको कानून हो जुन सम्झौता र सम्झौताहरूसँग सम्बन्धित छ। सम्झौताको कानून सम्झौताको गठन र रेकर्डिंगको चिन्ता गर्दछ।

Law & More B.V.