उद्यम के हो?

इन्टर्प्राइज एक नाफा मुनाफा व्यवसाय वा कम्पनीको लागि अर्को शब्द हो, तर यो प्रायः उद्यमशीलता उद्यमसँग सम्बन्धित छ। उद्यमी सफलता भएका मानिसहरूलाई प्रायः "उद्यमी" भनेर चिनिन्छ। इन्टरप्राइज शब्द मुख्यतया अमेरिकामा प्रयोग गरिन्छ।

Law & More B.V.