मर्केंटाईल कानून के हो?

मर्कन्टाइल कानून कानून, कानून, मुद्दा र भन्सारको बृहत्तर क्षेत्र हो, जुन व्यापार, बिक्री, खरीद, बिक्री, यातायात, सम्झौता र व्यवसायका लेनदेनका सबै प्रकारहरूकोसँग सम्बन्धित छ।

Law & More B.V.