रणनीतिक व्यवस्थापन के हो

रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको व्यवस्थापन हो। रणनीतिक व्यवस्थापनले उद्देश्यहरू सेट गर्ने, प्रतिस्पर्धी वातावरणको विश्लेषण गर्ने, आन्तरिक संगठनको विश्लेषण गर्ने, रणनीतिको मूल्यांकन गर्ने, र प्रबन्धनलाई संगठनमा रणनीतिहरू रोल आउट गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने समावेश गर्दछ।

Law & More B.V.