के लागू गर्न नसक्ने करार हो

एक असीमित करार भनेको लिखित वा मौखिक सम्झौता हो जुन अदालतले लागू गर्दैन। त्यहाँ बिभिन्न कारणहरू छन् जुन अदालतले एउटा सम्झौता लागू नगर्न सक्छ। सम्झौताहरू उनीहरूको विषयको कारण लागू गर्न नसकिने हुन सक्छ किनभने सम्झौताको एउटा पक्षले अर्को पक्षको अनुचित फाइदा उठायो वा किनभने त्यहाँ सम्झौताको पर्याप्त प्रमाण छैन।

Law & More B.V.