अयोग्य करार के हो?

एक अयोग्य करार दुई पार्टीहरू बीच एक औपचारिक सम्झौता हो कि धेरै कानुनी कारणहरूको लागि unenforable प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

Law & More B.V.