निरपेक्ष तलाक

विवाहको अन्तिम, कानूनी अन्त्य (कानूनी बिभिन्नबाट फरक) जब दुबै पक्षहरू पुनःविवाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। एक निरपेक्ष तलाकले विवाह विघटन गर्दछ, सीमित सम्बन्ध विच्छेदको विपरीत, जुन एक अलग सम्झौताको रूपमा काम गर्दछ।

Law & More B.V.