रद्द गरियो

जब रद्द विवाह मा, यो यसको मतलब यो छ कि संघ रद्द र अमान्य घोषित छ। अनिवार्य रूपमा, विवाह पहिलो स्थान मा कहिल्यै अस्तित्व मानेको छ। यो सम्बन्ध विच्छेद भन्दा फरक छ कि एक सम्बन्ध विच्छेद एक वैध युनियन को अन्त को चिह्न, तर विवाह अझै पनी अस्तित्व भएको रूपमा मान्यता छ। सम्बन्धविच्छेद र मृत्यु विपरीत, एक विवाह घोषणा रद्द कानूनको नजरमा विवाह अस्तित्वगत हुन्छ, जो सम्पत्ति विभाजन र बच्चाहरूको हिरासत असर गर्न सक्छ।

Law & More B.V.