सिभिल सम्बन्धविच्छेद

एक नागरिक सम्बन्ध विच्छेद एक सहयोगी तलाकको रूपमा पनि चिनिन्छ, एक सम्बन्ध विच्छेद जुन सहयोगी कानूनहरूको पालना गर्दछ। एक नागरिक वा सहयोगी सम्बन्धविच्छेद मा, दुबै पक्षले सल्लाह कायम राख्छन्, जसले सहयोगी शैली अपनाउँछन् र मुद्दाहरूको समाधान गर्न प्रयास गर्न मिलेर काम गर्दछन्, वा कम्तिमा विवादको मात्रा र सीमा कम गर्दछन्। सल्लाहकारहरू र तिनीहरूका ग्राहकहरू सहमति निर्माण गर्न र अदालत बाहिर धेरै भन्दा धेरै निर्णय लिन खोज्छन्।

Law & More B.V.