तलाकको अर्थ

सम्बन्ध विच्छेद, जसलाई विवाहको विघटन पनि भनिन्छ, विवाह वा वैवाहिक मिलन समाप्त गर्ने प्रक्रिया हो। सम्बन्धविच्छेद सामान्यतया कानुनी कर्तव्य र विवाहको जिम्मेवारी को रद्द गर्न वा पुनर्गठन समावेश गर्दछ, यसैले देश वा राज्य को कानूनको अधीनमा विवाहित जोडी बीच वैवाहिक बन्धन भंग। सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी कानूनहरू संसारभरि फरक फरक हुन्छन्, तर प्रायः देशहरूमा कानुनी प्रक्रियामा अदालत वा अन्य अधिकारीहरूको स्वीकृति आवश्यक पर्दछ। सम्बन्ध विच्छेदको कानूनी प्रक्रियामा गुनासो, बच्चाको संरक्षण, बाल सहयोग, सम्पत्ति वितरण, र debtण को विभाजन को मुद्दाहरु पनि समावेश हुन सक्छ।

Law & More B.V.