पारिवारिक कानून

पारिवारिक कानून कानूनको क्षेत्र हो जुन पारिवारिक सम्बन्धहरूलाई सम्बोधन गर्दछ। यसले पारिवारिक सम्बन्धहरू सिर्जना गर्ने र उनीहरूलाई तोड्ने काम गर्दछ। पारिवारिक कानूनले विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, जन्म, दत्तक वा अभिभावकीय अधिकारको कार्यान्वयन सम्बोधन गर्दछ।

Law & More B.V.