कुनै दोष तलाक छैन

कुनै गल्ती सम्बन्ध विच्छेद एउटा सम्बन्ध विच्छेद हो जसमा विवाह विघटन कुनै पनि पक्षले गलत कार्यको प्रदर्शनको आवश्यकता पर्दैन। कुनै दोष नभएको सम्बन्धविच्छेदको लागि प्रदान गरिएको कानूनले पारिवारिक अदालतले विवाहको कुनै पनि पक्षले गरेको याचिकाको जवाफमा विवाह विवादास्पद सम्झौताको उल्ल .्घन गरेको भन्ने प्रमाण दिनको लागि बिवादकर्तालाई आवाश्यक पर्दैन। कुनै गल्ती सम्बन्धविच्छेदको सबैभन्दा सामान्य कारण असंगत मतभेद वा व्यक्तित्वको द्वन्द्वको कारण हो, जसको अर्थ हो कि दम्पतीले उनीहरूको भिन्नताहरूलाई काम गर्न सक्षम भएन।

Law & More B.V.