कुनै दोष तलाक छैन

कुनै गल्ती सम्बन्ध विच्छेद एउटा सम्बन्ध विच्छेद हो जसमा विवाह विघटन कुनै पनि पक्षले गलत कार्यको प्रदर्शनको आवश्यकता पर्दैन। कुनै दोष नभएको सम्बन्धविच्छेदको लागि प्रदान गरिएको कानूनले पारिवारिक अदालतले विवाहको कुनै पनि पक्षले गरेको याचिकाको जवाफमा विवाह विवादास्पद सम्झौताको उल्ल .्घन गरेको भन्ने प्रमाण दिनको लागि बिवादकर्तालाई आवाश्यक पर्दैन। कुनै गल्ती सम्बन्धविच्छेदको सबैभन्दा सामान्य कारण असंगत मतभेद वा व्यक्तित्वको द्वन्द्वको कारण हो, जसको अर्थ हो कि दम्पतीले उनीहरूको भिन्नताहरूलाई काम गर्न सक्षम भएन।

गोपनीयता सेटिङ
हामी हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गर्दा तपाईंको अनुभव बृद्धि गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। यदि तपाइँ ब्राउजर मार्फत हाम्रा सेवाहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँ तपाइँको वेब ब्राउजर सेटिङहरू मार्फत कुकीहरू प्रतिबन्ध, ब्लक वा हटाउन सक्नुहुन्छ। हामी तेस्रो पक्षहरूबाट सामग्री र स्क्रिप्टहरू पनि प्रयोग गर्छौं जसले ट्र्याकिङ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्छ। तपाईंले छनौट रूपमा त्यस्ता तेस्रो पक्ष इम्बेडहरूलाई अनुमति दिनको लागि तल आफ्नो सहमति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले प्रयोग गर्ने कुकीहरू, हामीले सङ्कलन गर्ने डेटा र हामीले तिनीहरूलाई कसरी प्रशोधन गर्छौं भन्ने बारे पूर्ण जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो जाँच गर्नुहोस् गोपनीयता नीति
Law & More B.V.