पृथक्करण सम्झौता

एक छुट्टै सम्झौता एक कागजात हो जुन वैवाहिक जीवनमा दुई व्यक्ति विच्छेद वा सम्बन्ध विच्छेदको लागि तयारी गर्दा आफ्नो सम्पत्ति र जिम्मेवारीहरू विभाजन गर्न प्रयोग गर्छन्। यसले बच्चाको हिरासत र बच्चाको समर्थन, अभिभावकीय जिम्मेवारी, जीवनसाथी समर्थन, सम्पत्ति र debtsण, र अन्य परिवार र वित्तीय पक्ष पतिपत्नीहरू आवंटन वा विभाजन गर्न सक्ने विभाजन गर्न सर्तहरू समावेश गर्दछ।

Law & More B.V.