कानून फर्महरूले के गर्छन्

कानून फर्म कानूनको अभ्यासमा संलग्न हुन एक वा बढी वकिल द्वारा गठन एक व्यवसाय इकाई हो। कानूनी फर्मले रेन्डर गरेको प्राथमिक सेवा भनेको ग्राहकलाई (व्यक्ति वा कर्पोरेसनहरू) उनीहरूको कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीहरूको बारेमा सल्लाह दिन र नागरिक वा आपराधिक घटनाहरूमा ग्राहकहरूको प्रतिनिधित्व गर्नु, व्यवसायिक लेनदेन, र अन्य मामिलाहरूमा कानुनी सल्लाह र अन्य सहयोग खोजिएको हो।

Law & More B.V.