What does a lawyer do – A lawyer is licensed to practice law

एक वकिल कानून अभ्यास गर्न इजाजतपत्र प्राप्त छ, र कानूनको समर्थन गर्न बाध्य छ जबकि उनीहरूको ग्राहकको अधिकारको रक्षा पनि। कानूनी सल्लाह र सल्लाह प्रदान गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र जानकारी जम्मा गर्ने प्रमाणहरू जम्मा गर्ने, सम्बन्धविच्छेद, विल्स, करार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी कानूनी कागजातहरू बनाउने, र अदालतमा मुद्दा चलाउने वा बचाव गर्ने: कानूनी सल्लाह र सल्लाह दिने।

गोपनीयता सेटिङ
हामी हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गर्दा तपाईंको अनुभव बृद्धि गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। यदि तपाइँ ब्राउजर मार्फत हाम्रा सेवाहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँ तपाइँको वेब ब्राउजर सेटिङहरू मार्फत कुकीहरू प्रतिबन्ध, ब्लक वा हटाउन सक्नुहुन्छ। हामी तेस्रो पक्षहरूबाट सामग्री र स्क्रिप्टहरू पनि प्रयोग गर्छौं जसले ट्र्याकिङ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्छ। तपाईंले छनौट रूपमा त्यस्ता तेस्रो पक्ष इम्बेडहरूलाई अनुमति दिनको लागि तल आफ्नो सहमति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले प्रयोग गर्ने कुकीहरू, हामीले सङ्कलन गर्ने डेटा र हामीले तिनीहरूलाई कसरी प्रशोधन गर्छौं भन्ने बारे पूर्ण जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो जाँच गर्नुहोस् गोपनीयता नीति
Law & More B.V.