एक वकील के गर्छ

एक वकिल कानून अभ्यास गर्न इजाजतपत्र प्राप्त छ, र कानूनको समर्थन गर्न बाध्य छ जबकि उनीहरूको ग्राहकको अधिकारको रक्षा पनि। कानूनी सल्लाह र सल्लाह प्रदान गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र जानकारी जम्मा गर्ने प्रमाणहरू जम्मा गर्ने, सम्बन्धविच्छेद, विल्स, करार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी कानूनी कागजातहरू बनाउने, र अदालतमा मुद्दा चलाउने वा बचाव गर्ने: कानूनी सल्लाह र सल्लाह दिने।

Law & More B.V.