घोषणा के हो

घोषणा भनेको विवादास्पद हो, एक विधिगत र तार्किक रूपमा, परिस्थितिहरूको जुन वादीको कार्यको कारण गठन गर्दछ। घोषणा अदालतमा पेश गरिएको लिखित बयान हो।

Law & More B.V.