चिठ्ठी के हो?

एक रेजिष्टर्ड पत्र एक चिठ्ठी हो जुन मेल प्रणालीमा यसको समयावधिमा रेकर्ड गरिएको र ट्र्याक गरिएको हुन्छ र यसलाई पठाउनको लागि मेलम्यानले हस्ताक्षर प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ। धेरै करारहरू जस्तै बीमा नीतिहरू र कानूनी कागजातहरूले निर्दिष्ट गर्दछ कि सूचना एक दर्ता गरिएको पत्रको रूपमा हुनुपर्दछ। एउटा पत्र दर्ता गरेर, प्रेषकसँग एक वैध कागजात छ जसले सूचित गर्दछ कि यो सूचना पठाएको थियो।

Law & More B.V.