अधिकतम Mendor मा मीडिया र मार्केटिंग प्रबंधक हो Law & More। उनीसँग प्राविधिक सीपको एक विस्तृत श्रृंखला र कम्पनीहरूको संगठन र व्यवस्थापनको ज्ञान छ।
म्याक्स म्यान्डरले किभ स्लाविक विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गर्‍यो। उनीसँग व्यापार विकासमा १ 15 बर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ। भित्र Law & More अधिकतम Mendor फर्म को मिडिया संचार मा काम गरीरहेको छ।

अधिकतम म्यान्डर

अधिकतम म्यान्डर फोटो

अधिकतम Mendor मा मीडिया र मार्केटिंग प्रबंधक हो Law & More। उनीसँग प्राविधिक सीपको एक विस्तृत श्रृंखला र कम्पनीहरूको संगठन र व्यवस्थापनको ज्ञान छ।

म्याक्स म्यान्डरले किभ स्लाविक विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गर्‍यो। उनीसँग व्यापार विकासमा १ 15 बर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ। भित्र Law & More अधिकतम Mendor फर्म को मिडिया संचार मा काम गरीरहेको छ ..

Law & More B.V.