समाचार

गैर भौतिक क्षति को क्षतिपूर्ति ...

मृत्यु वा दुर्घटनाको कारणले गैर-भौतिक क्षतिको कुनै क्षतिपूर्ति हालसम्म डच नागरिक कानून द्वारा समेटिएको थिएन। यी गैर-भौतिक क्षतिमा नजिकका आफन्तहरूको शोक समावेश छ जुन मृत्युको घटना वा उनीहरूको प्रियजनको दुर्घटनाको कारण हुन्छ जसको लागि अर्को पार्टी जिम्मेवार छ। यस प्रकारको क्षतिपूर्ति प्रतीकात्मक इशारा मात्र हो किनकि वास्तविक रूपमा यसलाई नजिकको आफन्तले महसुस गरेको वास्तविक शोकमा नाप्न सकिदैन।

यद्यपि डिसेम्बर २०१ 18 को १ legisla देखि नयाँ सेक्रेटरी अफ द टेभनले परिचय गराएको छ तर यो २०१ July जुलाई १ 2013 मा मस्यौदामा तयार पारिएको थियो र हालै १० अप्रिल २०१ 16 मा अनुमोदित भएको हो। धेरै वर्ष अब शोक प्रक्रियामा उनीहरूलाई सहयोग गर्न आफन्तहरूको कानूनी स्थिति परिवर्तन गर्न। मृत्यु वा दुर्घटनाको घटनामा गैर-भौतिक क्षतिको लागि क्षतिपूर्तिले यी घटनाहरूको भावनात्मक नतिजा भोग्नेहरूका लागि शोक र समस्याहरूको पहिचान गर्दछ।

यसको मतलब यो छ कि आफन्तहरू मृत्यु वा दीर्घकालीन असहायताको स्थितिमा क्षतिपूर्तिको हकदार छन् पेशागत चोटपटकको कारणले रोजगारदातालाई जिम्मेवार मानिनेछ। पीडितका आफन्तहरूलाई निम्नको रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ:

  • साथी
  • बच्चाहरु
  • सौतेली बच्चाहरु
  • बाबुआमा

दुर्घटना वा मृत्यु को घटना मा गैर-भौतिक क्षति को क्षतिपूर्ति को वास्तविक राशि घटना को संदर्भ मा निर्भर गर्दछ। रकम € १२.12.500०० देखि € २०.०० सम्म हुन सक्छ। दुर्घटना वा मृत्युको घटनामा गैर-भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी नयाँ कानून १ जनवरी २०१ 20.000 देखि लागू हुनेछ।

शेयर