छुटकारा दिने कर्मचारी होइन

एम्स्टर्डमको अदालतले भनेको थियो, 'डेलिभो साइकल कूरियर साइत्से फर्वाण्डा (२०) एक स्वतन्त्र उद्यमी हो र कर्मचारी होइन'। डेलिभर र डेलिभरु बीचमा सम्पन्न भएको सम्झौता रोजगार सम्झौताको रूपमा गणना गर्दैन - र यसरी उद्धारक डेलिभरी कम्पनीमा कर्मचारी हुँदैन। न्यायाधीशका अनुसार यो स्पष्ट छ कि सम्झौता स्वयं रोजगार सम्झौताको रूपमा गरिएको थियो। साथै काम गर्ने तरीकामा पनि यो स्पष्ट छ कि यस अवस्थामा कुनै भुक्तान रोजगार छैन।

शेयर
Law & More B.V.