छुटकारा दिने कर्मचारी होइन

'डेलिभरु साइकल कुरियर सिट्से फेर्वान्डा (२०) एक स्वतन्त्र उद्यमी हुन्, कर्मचारी होइनन्' अदालतको फैसला थियो। Amsterdam। एक डेलिभरर र Deliveroo बीच सम्पन्न भएको सम्झौतालाई रोजगार सम्झौताको रूपमा गणना गर्दैन - र यसरी डेलिभरीकर्ता डेलिभरी कम्पनीमा कर्मचारी होइन। न्यायाधीशका अनुसार यो सम्झौता स्वरोजगार सम्झौताको रूपमा रहेको स्पष्ट छ। साथै काम गर्ने तरिकाको आधारमा यो मामला मा कुनै तलब रोजगार छैन भन्ने स्पष्ट छ।

Law & More