रोजगारदाताहरूले ती परिस्थितिहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ जुन उनीहरू अन्तर्गत…

रोजगारदाताहरूले ती परिस्थितिहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ जस अन्तर्गत तिनीहरू एक कर्मचारी बर्खास्त गर्न चाहन्छन्। यो फेरि Assen मा जिल्ला अदालतको एक निर्णयले प्रमाणित गरेको छ। अस्पतालले आफ्नो कर्मचारी (फार्मासिस्ट) लाई contract€,००० डलरको संक्रमण भत्ता र € १,45,000,००० को बराबर पारिश्रमिक भुक्तान गर्नुपर्‍यो किनभने त्यहाँ रोजगार सम्झौता समाप्त हुने कुनै उचित आधार छैन। अस्पतालले दाबी गरे कि फार्मासिष्ट अयोग्य थियो, जुन त्यस्तो थिएन। सम्झौता, तथापि, परिणामको रूपमा तोकिएको लाभहरूको साथ, विघटन भएको थियो। यसको कारण यो हो कि यस बीचमा रोजगार सम्बन्ध विघटन भएको थियो, जुन पूर्ण रूपमा रोजगारदातालाई जिम्मेवार थियो।

10-02-2017

शेयर
Law & More B.V.