यदि यो डच मन्त्रीमा छ भने ...

यदि यो डच मन्त्री एशर अफ अफेयर सामाजिक मामिला र कल्याणमा छ भने, जसले कानूनी न्यूनतम ज्याला कमाउँछ उसले भविष्यमा प्रति घण्टा समान निश्चित रकम पाउनेछ। हाल, डच न्यूनतम घण्टा ज्याला अझै काम गरेको घण्टा र एक काम गर्ने क्षेत्र मा निर्भर हुन सक्छ। बिल आज इन्टरनेट परामर्शका लागि उपलब्ध भएको छ, जसको मतलब छ कि कोहीले पनि रुचि (व्यक्ति, कम्पनी र संस्था) बिलमा आफ्नो राय बुझाउन सक्छ।

Law & More