टम मेभिस

विश्लेषणात्मक, रणनीतिक र संचार

टमको लागि सेवा सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले ईमेलको उत्तर दिनको लागि कहिले लामो पर्खनु पर्दैन। ग्राहकसँग राम्रो सम्बन्ध पनि उसको लागि महत्त्वपूर्ण छ। कार्यको सन्दर्भमा के हुन्छ बारे ग्राहकसँग राम्रो समन्वय गरिन्छ। आफ्नो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट, टमलाई थाहा छ कि कसरी कानुनी रूपमा जटिल अवस्थालाई ठीकसँग मूल्या as्कन गर्ने। ऊ आफ्नो ग्राहकको लागि अधिकतम समाधान प्राप्त गर्न धेरै रणनीतिक सोच गर्दछ। उसले सबै विकल्पहरूलाई ध्यानमा राख्छ।

भित्र Law & More, टम सामान्य अभ्यास संग व्यवहार गर्दछ। उहाँ वार्ताकार र अफिसका लिटिगेटर हुनुहुन्छ।

शेयर